รางวัล

โปรโมชั่นประจำเดือน

  • การบินไทยเสนอราคาพิเศษเดินทางไป-กลับดินแดนอาทิตย์อุทัยสัมผัสมนต์เสน่ห์ กรุงโตเกียว ราคา 12,750 บาท/ท่าน
  • *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  • *จองบัตรโดยสาร วันนี้ - 31 มกราคม 2561 เริ่มเดินทางวันนี้ - 30 มิถุนายน 2561 

 

  • พบกับเส้นทางใหม่ของการบินไทย กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในราคาเริ่มตั้นที่ 25,000 บาท/ท่าน
  • *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน 
  • *จองบัตรโดยสาร วันนี้ - 31 มกราคม 2561 เริ่มเดินทางวันนี้ - 30 มีนาคม 2561 

 

  • เดินทางสู่เกาะฮ่องกงโดยสายการบินเอมิเรตส์ สายการบินที่ดีที่สุด บริการระดับพรีเมี่ยม ในราคาเริมต้นที่  5,000 บาท/ท่าน
  • *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน 
  • *จองบัตรโดยสาร วันนี้ - 29 มกราคม 2561 เริ่มเดินทางวันที่ 22 มกราคม - 09 เมษายน / 02-25 พฤษภาคม / 30 พฤษภาคม - 30 พฤษจิกายน 2561